Biến tần mini (14)

Biến tần đa năng (32)

Biến tần chuyên dụng (49)