Cảm biến tiệm cận được sử dụng để phát hiện khoảng cách gần của vật thể và điều khiển công tắc trong điều kiện không tiếp xúc bằng cách sử dụng các đặc tính nhạy cảm của cảm biến để đóng vật thể. Trong cảm biến tiệm cận thông thường, theo nguyên lý cảm ứng, cảm biến tiệm cận có thể được chia thành ba loại: dao động tần số cao, cảm ứng từ và điện dung tĩnh điện.

Cảm biến cảm ứng (16)

Cảm biến điện dung (6)