Điều khiển thang máy ( 2 sản phẩm )

Hiển thị số sản phẩm / trang
stdClass Object ( [name] => EC3000 - Hệ thống điều khiển thang máy tích hợp thông minh [image] => upload/product/1480413372.jpg [alias] => ec3000he-thong-dieu-khien-thang-may-tich-hop-thong-minh [fk_catid] => 397 )
{#616
  +"name": "ec3000 - hệ thống điều khiển thang máy tích hợp thông minh"
  +"alias": "ec3000he-thong-dieu-khien-thang-may-tich-hop-thong-minh"
}