Tài liệu biến tần fuji các loại

28/07/2012

Tài liệu biến tần fuji các loại

Các bạn nếu cần tài liệu biến tần Fuji để tham khảo, hãy vào link dưới đây download:

( Chú ý: Toàn bộ tài liệu nay đều bằng tiếng Nhật)

https://felib.fujielectric.co.jp/download/catalog.htm?product1=%E9%A7%86%E5%8B%95%E6%A9%9F%E5%99%A8&product2=%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%94%A3%E6%A5%AD%E7%94%A8%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%BF&product3=%E4%BD%8E%E5%9C%A7%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%BF&material1=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%AD%E3%82%B0&material2=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%AD%E3%82%B0&DisplayType=1&SortType=1#id2

Link hơi dài, nhưng chuẩn, yên tâm...

 

  CÁC SẢN PHẨM CHÍNH  
     
  BIẾN TẦN  
     
  OMRON  
 
 
  ĐỘNG CƠ ĐIỆN
 
 
 
  AUTONICS
 
   
     
  THIẾT BỊ GIÁO DỤC  
   

Xin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

 

Điện thoại : 04.37737334/ FAX: 04.37737335