CJ1W-MAD42

Mã SP: CJ1W-MAD42

Giá : Liên hệ

.

Khối 4-Analog input / 2-Analog output
  • Tín hiệu vào: 4 ngõ vào 1 to 5 V, 0 to 5 V, 0 to 10 V, −10 to 10 V, 4 to 20 mA
  • Tín hiệu ra: 8 ngõ ra 1 to 5 V, 0 to 5 V, 0 to 10 V, −10 to 10 V, 4 to 20 mA
  • Độ phân giải: 1/8000, (Settable to 1/4000)
  • Đáp ứng: 1 ms/point (Settable to 500 µs/point max.)
  • Độ chính xác ngõ vào (ở 25oC): Voltage input: ±0.2% of F.S., Current input: ±0.2% of F.S.
  • Độ chính xác ngõ ra (ở 25oC): Voltage output: ±0.3% of F.S., Current output: ±0.3% of F.S.
  • Tiêu chuẩn: UC1, N, L, CE

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm khác