CJ1W-DA08V

Mã SP: CJ1W-DA08V

Giá : Liên hệ

.

Khối 8-Analog voltage output
  • Tín hiệu ra: 1 to 5 V, 0 5 to 5 V, 0 to 10 V, −10 to 10 V
  • Độ phân giải: 1/4,000 (Settable to 1/8,000)
  • Đáp ứng: 1 ms/point max. (Settable to 250 µs/point)
  • Độ chính xác (ở 25oC): ±0.3% of F.S.
  • Tiêu chuẩn: UC1, N, L, CE

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm khác